Sterk ung rådgiverkompetanse

Norge har tradisjonelt gjort det godt i ulike kåringer for unge rådgivere. Nok en gang slo norske ingeniører godt fra seg i en internasjonal kåring.

Nylig sikret Norge seg en meget sterk dobbeltseier når den europeiske foreningen for rådgivende ingeniører «EFCA» skulle kåre Europas mest talentfulle ingeniør. Helt på topp havnet bruingeniøren Krzysztof Wojslaw fra Sweco, men Tor Martin Lystad fra Norconsult sikret seg også andreplass i kåringen, og det ble dermed storeslem til de norske rådgiverne i denne kåringen. Noen husker kanskje at Wojslaw også sikret seg prisen Årets Unge rådgiver i regi av RIF her hjemme i fjor, og det var også RIF som nominerte de to kandidatene som nå altså gikk helt til topps internasjonalt.

Dette viser med all tydelighet at norske rådgiverne besitter stor kompetanse innen sine felt, og har mye å vise til. Begge de to prisvinnerne vant frem med sin kompetanse innen brufaget. Wojslaw vant frem med sitt arbeid rundt Randselva bru. Han har vært i Sweco siden 2016 og jobber som fagekspert på parametrisk design og VDC. Lystad skilte seg ut med sin kompetanse innen fjordkryssinger. Han har jobbet med store bruer i Norconsult i åtte år, og har en sentral rolle innen selskapets satsing på nettopp fjordkryssinger.

Dette er noe hele næringen virkelig bør merke seg, og dette er kunnskap som opplagt også vil bli viktig i arbeidet med mange spennende bruprosjekter som skal realiseres i løpet av de neste tiårene rundt om i landet. Nettopp brukompetanse er det stort behov for, og som vil komme godt med når norske virksomheter skal gjøre seg bemerket også ved kommende storprosjekter.

Ikke minst viser dette også at det lønner seg å la de unge talentfulle få ansvar slik at de kan utvikle seg og dermed også gi mye tilbake både til virksomhetene de representerer og hele bransjen innen feltet hvor de arbeider. Dette handler om å vise tillit og vær med på å bygge opp fremtidens kompetanse. For å lykkes inn i dette arbeidet må man tørre å gi ansvar også i ung alder og dette er kompetanse de aktuelle selskapene nå kan høste godt av i årene fremover, og som vil være med på å styrke hele deres konkurransekraft.

Dette viser med all tydelighet også viktigheten av å satse på de som ønsker å gjøre noe ekstra for å lyktes. Dette er noe selskapene må være med på å dyrke frem, noe også mange har gjort de senere årene. Dette vil opplagt gi resultater både på kort og noe lengre sikt, og vil være med å styrke hele den norske konkurransekraften.