Foto: Madeleine Bergheim
Foto: Madeleine Bergheim

Stemningen snur raskt

Det er mange i byggenæringen som er spente på veien videre utover i 2023 og 2024. Det er flere dårlige tegn i tiden, men i stunder som dette er det også viktig å huske på at ting raskt kan snu seg.