Steen & Lund bygger Lilleøya gravlund for Bærum kommune

Steen & Lund, et selskap i BetonmastHæhre gruppen, skal anlegge en ny gravplass med parkmessige kvaliteter ved vernede naturområder på Fornebu.

Prosjektet er variert og komplisert, og setter store krav til utførelsen. Kontrakten er på om lag 57 millioner kroner, og prosjektet vil pågå i rundt to år.

Den nye gravplassen er utradisjonell på flere måter. Blant annet er området i dag et mye brukt friluftsområde, og

grenser til naturvernområder, naturreservater, en eksisterende marina og sjøflyhavn. Det stilles strenge krav til miljø og naturvern, på grunn av et rikt plante-, fugle- og dyreliv. Prosjektet vil også være utfordrende med hensyn til valg av stedlig vegetasjon. Prosjektet omfatter også store og spesielle betongkonstruksjoner i farget betong, blant annet med et klokketårn og en stor og høy skjermvegg med et unikt og ikke-repeterende mønster.

- Dette er et meget spennende prosjekt for Steen & Lund, uttaler Tormod Sola, drifts- og kompetanseutvikler

i Steen & Lund. Vi har bred og lang erfaring med å lage gode parkområder, og har bygget flere gravlunder.

- I tillegg til vår egen kompetanse legger vi her opp til et tett og godt samarbeid med vårt søsterselskap Isachsen Anlegg, som vil ivareta grunnarbeidene på prosjektet, fortsetter Sola. Vi har jobbet sammen om dette prosjektet helt fra start, og ser allerede nå at dette samarbeidet vil komme prosjektet til gode.

Det legges opp til ca 15.000 graver (hvorav 85 % urnegraver), driftsgård med kontor, klokketårn og kontemplasjonsrom.

- Vi har stor tro på at Fornebu gravplass skal bli et godt sted å være, både for allmenheten og brukerne av gravplassen. Vi gleder oss til å komme i gang, og til området åpnes våren 2020, avslutter Sola.