Tor Backe mottar diplom og medalje av statsminister Erna Solberg, mens styreleder Torkild Korsnes i Rørentreprenørene Norge applauderer

Statsministeren hedret Tor Backe

Selveste statsminister Erna Solberg overrakte fredag diplom og medalje til mangeårig leder av Rørentreprenørene Norge, Tor Backe. 

Backe har vært en samlende personlighet for hele bransjen i mer enn 40 år, og ble utnevnt til æresmedlem av Rørentreprenørene.

– I morgen skal de som kjenner deg best, få si mer om hva du har betydd for dem og for bransjen – og du skal få lov til å takke for 40 år i NRL og Rørentreprenørene Norge. Jeg har fått æren av å overrekke deg denne medaljen og dette diplomet i dag. Du er herved utnevnt til æresmedlem i Rørentreprenørene Norge, uttalte Erna Solberg fredag.

Overrekkelsen skjedde under innledningen til generalforsamlingen i Rørentreprenørene Norge fredag 24. mai i Bergen.

– Mannen på podiet er ingen hvem som helst, men en som har holdt rørbransjen samlet i mer enn 40 år. I 1978 ble han ansatt som jurist i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, NRL. Etter drøye to år i rollen tok han over som administrerende direktør. Eller, egentlig fikk han en tilleggsoppgave. Han fortsatte nemlig å gi juridiske råd til medlemsbedriftene helt fram til i vår, sier styreleder Torkild Korsnes i det som nå heter Rørentreprenørene Norge.

– Jeg er helt overveldet over denne æresbevisningen. Og jeg er svært glad for at folk tydeligvis setter pris det engasjementet jeg har hatt gjennom mange år, sier Tor Backe.

Rørentreprenørene Norge er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak av ulik størrelse og markedsorientering. Organisasjonens formål er å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet av høy etisk standard og god faglig kompetanse. Organisasjonen representerer om lag 600 store, mellomstore og små medlemsbedrifter som årlig omsetter for omkring 15 milliarder kroner.