Treklyngen Industripark ligger der Norske Skog Follum lå. Papirfabrikken ble nedlagt for ti år siden, men nå kan det komme ny tremasseproduksjon der. Foto: Egil Granum, Viken Skog

Treklyngen Industripark ligger der Norske Skog Follum lå. Papirfabrikken ble nedlagt for ti år siden, men nå kan det komme ny tremasseproduksjon der. Foto: Egil Granum, Viken Skog

Statsminister og næringsminister besøker Treklyngen Industripark

Fredag 5. august kommer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) for å se og høre om industrisatsningen skogsamvirket Viken Skog har på gang i Treklyngen Industripark.

Viken Skog og det svenske kartongkonsernet BillerudKorsnäs ser på mulighetene for en ny tremasseproduksjon på Follum ved Hønefoss. Dette vil statsministeren og næringsministeren se og høre mer om.

– Etter at Viken Skog for ti år siden kjøpte Follum-området i Hønefoss av Norske Skog, er det investert mye tid og penger på å tilrettelegge for ny treforbrukende industri. Nå skal Olav Breivik, styreleder i Viken Skog og Treklyngen Industripark vise frem industritomten og presentere de planlagte prosjektene til statsminister og næringsminister, heter det i en pressemelding.

– Jeg gleder meg til å presentere det vi i Viken Skog bidrar med inn i det grønne skiftet. Det vi har på gang her er konkret og viser hva skogeierne i praksis leverer på inn i det grønne industriløftet regjeringen nylig har lagt frem, sier styrelederen.

Han gleder seg til ministerbesøk. Og ikke minst å få vise frem det pågående prosjektet på etablering av ny treforedlingsindustri, sammen med konsernsjefen i BillerudKorsnäs.