Fabrikken vil bli oppført på tomten til høyre i bildet som er regulert til dette formålet. Til venstre er Nidarå sagbruk som er eid og driftet av Bergene Holm AS. Sidestrømmer fra sagbruket vil kunne benyttes i produksjonen. Foto: Bergene Holm
Fabrikken vil bli oppført på tomten til høyre i bildet som er regulert til dette formålet. Til venstre er Nidarå sagbruk som er eid og driftet av Bergene Holm AS. Sidestrømmer fra sagbruket vil kunne benyttes i produksjonen. Foto: Bergene Holm

Norske Biozin får 75 millioner euro fra EU-fond

Norske Biozin får 75 millioner euro fra EUs Innovasjonsfond. Støtten er den største prosjekttildelingen fra EU til Norge innen klimateknologi noensinne.

– Vi er henrykt over å motta denne støtten. Gjennom godt samarbeid har teamet bak søknaden klart å kommunisere prosjektets styrker og betydelige klimafordeler, sier sjef Thomas Skadal i Biozin Holding i en pressemelding.

Biozin skal lage verdens første fullskalaanlegg for produksjon av biodrivstoff for fly og veitransport av avfall fra trevirke.

Biozin-prosjektet, er et konsortium bestående av Biozin Holding AS, Bergene Holm AS og Shell plc.

Thomas Skadal. Foto: Finn Erik Bjørnstad
Thomas Skadal. Foto: Finn Erik Bjørnstad

Tilskuddet vil bli fordelt over planleggings- og byggefasen, og de første 10 driftsårene, for den planlagte fabrikken i Åmli i Agder.

Anlegget i Åmli er forventet å starte opp produksjonen mellom 2026 og 2028. Teknologien muliggjør ombruk av 80 prosent av karbonet i tørrmassen fra trevirkeavfallet til bruk i lette drivstoff, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Verden etterspør i stadig større grad produkter med lavt klimaavtrykk. De norske industrimiljøene sitter på kompetanse som er avgjørende i omstillingen til lav- og nullutslippsløsninger. Det er svært hard konkurranse om disse midlene fra EUs Innovasjonsfond, og jeg er veldig fornøyd med at dette norske prosjektet har vunnet fram, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Shells globale direktør for avanserte biodrivstoff Andrew Murfin er svært fornøyd med støtten fra Innovasjonsfondet.

– Dette bekrefter den sterke overenstemmelsen mellom EUs målsetninger, Shells strategi for lavutslippsdrivstoff og Biozin prosjektets ambisjoner. Dette kan være en fantastisk mulighet til for første gang på kommersiell skala anvende den innovative IH²-teknologien, sier han i meldingen.

Erland Løkken. Foto: Finn Erik Bjørnstad

Erland Løkken. Foto: Finn Erik Bjørnstad

Når den er ferdigstilt vil fabrikken konvertere cirka 1000 tørre tonn biomasse daglig. Med over 70 års erfaring fra sagbruksindustrien vil Bergene Holm AS spille en viktig rolle i verdikjeden.

– Bergene Holm er svært fornøyd med at prosjektet det grunnla har nådd et punkt hvor det anerkjennes av Shell og Innovasjonsfondet. Konsortiet har vist sine evner til å imøtekomme prosjektets høye ambisjoner, og vi er trygge på dets fremtidige suksess, sier Erland Løkken, administrerende direktør i Bergene Holm AS.