Statsbygg mottok denne uken pris for årets prosjekt av Prosjekt Norge for modulfengslene på Ullersmo og i Eidsberg. Her fra byggingen av Ullersmo fengsel. Foto: Statsbygg

Statsbygg vant pris for anskaffelser og for beste prosjekt

Onsdag ble Statsbygg tildelt både årets anskaffelsespris for digitalisering og god styring av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og prisen for årets prosjekt av Prosjekt Norge.

Det skriver Statsbygg i en pressemelding.

– Prisene viser at hardt arbeid lønner seg, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

– Anskaffelser og prosjektgjennomføring er kritiske aktiviteter for oss. Kvaliteten i disse aktivitetene er avgjørende både for vår økonomi og vårt omdømme, fortsetter han.

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som deler ut anskaffelsesprisen for digitalisering og god styring. Juryen uttalte her at Statsbygg viser god gjennomføringsevne med en bredde i resultater som imponerer, og at resultatene oppnås gjennom bred involvering av de ansatte, heter det i pressemeldingen.

«Vinneren er et godt eksempel for andre», skriver juryen i sin begrunnelse.

Prisen for årets prosjekt ble delt ut av Prosjekt Norge på deres konferanse Prosjekt 2018. Statsbyggs mottok prisen for de nybygde modulfengslene på Ullersmo og i Eidsberg, som ble åpnet i 2017. Gjennom en standardisering av byggeprogrammet og modulbygging ble både byggetiden og kostnadene redusert. Beregninger viser at byggene ble 60 og 80 millioner kroner rimeligere enn hvis de skulle bli bygd på tradisjonell måte, samtidig som byggetiden blir kuttet med et halvt år.

Statsbygg ble i august tildelt «Beste praksis»-prisen for arbeidet med å bygge fengsler billigere og raskere. Den gang var det Bygg21 som deler ut prisen, og Statsbygg delte den med Kriminalomsorgsdirektoratet, heter det i pressemeldingen.