Foran fra venstre: Avdelingsdirektør Kristian Sorknes Myhrer, HENT, og assisterende byggherredirektør Kristin Fevang i Statsbygg. Bak fra venstre: Kirsti Rønning og Terje Næss, Statsbygg, Trond Ormstad og Vaida Timinskaite, HENT og Erik Antonsen, Statsbygg.

Statsbygg signerte 15 storkontrakter på én dag

Statsbygg inngikk torsdag kontrakter på vel 1,8 milliarder kroner for Veterinærbygget på Ås. Totalt er det inngått 15 kontrakter i entrepriser på mellom 11 og 655 millioner kroner.

- Vi har gått grundig gjennom totalt 53 anbud på bygningsmessig innredning og teknisk utrustning av bygget. Prosjektteamet har hatt en stor jobb med å sjekke kvalitet og referanser bak alle anbudene, sier prosjektdirektør Erik Antonsen. 

- Nå er alle kontraktene undertegnet i denne omgang og vi ser frem til å starte samarbeidet med de utvalgte leverandørene rett over sommeren, sier han.

Den største kontrakten gjelder bygningsmessig innredning, og innebærer alt av vegger, gulv og himlinger, resepsjons- og kjøkkeninnredninger og alt annet som skal bygges inne i kontordelen av bygget. I tillegg kommer spesialinnredninger til dyrestaller med kranbaner og andre tekniske installasjoner som kreves i et dyrehospital. Kontrakten er på 655 millioner kroner og ble tildelt HENT AS.

I andre enden av skalaen finner vi reservekraftanlegget til rundt 10 millioner kroner som gikk til Coromatic AS. Anlegget skal sørge for nødstrøm gjennom et dieseldrevet aggregat i tilfelle strømstans.

- Kontinuerlig drift av livsviktige funksjoner gir en trygghet til brukerne av Veterinærbygget, som er avhengig av at alt av maskiner og utstyr må fungere til enhver tid, sier Antonsen.

Det nye veterinærbygget er Statsbyggs største byggeprosjekt og skal huse både Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen ved NMBU når de flytter fra Adamstuen i Oslo til Ås. Når den 63 000 kvadratmeter store bygningen står ferdig, vil den inneholde alt fra kompliserte laboratorier og undervisningsrom til undersøkelsesrom for syke dyr av alle slag. Bygget skal være innflyttingsklart til studiestart 2020.

Se alle kontraktene her