Statsbygg mottok flere varsler i 2023

Antall varsler i Statsbygg har økt de siste årene. Varslingskomiteen mottok i fjor totalt 23 varsler, hvorav flest var relatert til «miljø eller forsøpling» og «fare eller mulig ulykke».

– Økningen i antallet varslinger tyder på at arbeidet med å synliggjøre vår varslingsordning har gitt effekt, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim, som leder Statsbyggs varslingskomité.

Det varsles mest om saker relatert til «miljø eller forsøpling» og «fare eller mulig ulykke». I tillegg er det snakk om enkelte saker om mulige økonomiske misligheter eller Statsbyggs interne arbeidsmiljø.

– Ingen av sakene det ble varslet om i 2023, var så alvorlige at forholdet ble anmeldt. I flere saker ble det gjort tiltak for å rette på uheldige forhold eller bøte på manglende kompetanse, sier Njaa Aschim.