<p>Harald Nikolaisen sier Statsbygg fra 1. januar 2020 vil kreve at det er separate garderober for kvinner og menn på alle byggeplasser. Monica Mæland er overrasket over at byggeplassene ikke allerede har det.</p>

Statsbygg krever separate kvinnegarderober på alle byggeplasser: - Det skulle bare mangle

Statsbygg stiller nå krav om separate garderober for kvinner og menn på alle sine byggeplasser. Monica Mæland er overrasket over at kravene ikke allerede er innført, og ber byggebransjen ta seg sammen.

- Det skulle bare mangle. Det burde vært en selvfølge med kvinnegarderober på alle byggeplasser, og jeg er overrasket over at det ikke er på plass allerede. Vi har et veldig kjønnsdelt arbeidsmarked, og ønsker at det velges utradisjonelt. Da må man ha på plass helt nødvendige og grunnleggende fasiliteter, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til Byggeindustrien.

- Det er derfor bra at Statsbygg nå går i front. De er en stor og viktig aktør i hele landet, og det betyr at andre kan se opp til hvordan de jobber. Jeg vil oppfordre resten av byggenæringen til å følge etter. De må ta seg sammen og få på plass fasiliteter for damer. Det er min klare oppfatning, legger hun til.

Arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften krever som hovedregel separate garderober for begge kjønn. Men med relativt få kvinner på byggeplasser opp gjennom årene har det etablert seg en praksis i byggebransjen der egne garderober for kvinner har blitt etablert ved behov.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Monica Mæland mener bransjen taper på å ikke legge bedre til rette for kvinner. - De går glipp av mange kloke hoder og flinke hender. De får ikke kvinner til å jobbe i bransjen hvis ikke helt grunnleggende fasiliteter er på plass, sier hun.

- Vi må ta ansvar

Administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg sier seg helt enig med Mæland i at krav til kvinnegarderober på alle byggeplasser er noe byggenæringen burde innført for lenge siden.

- Det er utrolig at vi i 2019 ikke har tilfredsstillende garderobeforhold for menn og kvinner. Når den erkjennelsen gikk opp for oss, tenkte vi med en gang at dette må vi gjøre noe med. Vi må ta ansvar, sier han til Byggeindustrien, og legger til:

- Det er helt urimelig at kvinner som jobber i bransjen og nye jenter som begynner i næringen opplever å komme til en rigg uten kvinnegarderobe. Det første de må ta opp i ny jobb er at de ikke har noe sted å skifte. Hvor fristende er det da å begynne i denne bransjen?

Nikolaisen sier Statsbygg allerede har separate fasiliteter på mange byggeplasser, men at det ikke er godt nok så lenge ikke alle har det.

- Praksisen er blitt en hvilepute både for oss og resten av bransjen. Nye krav til garderober vil bedre arbeidsforholdene for både kvinner og menn. Tiltak som dette kan også være med på å øke rekrutteringen av kvinner til en mannsdominert næring, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Harald Nikolaisen sier Statsbygg allerede har separate fasiliteter på mange byggeplasser, men at det ikke er godt nok så lenge ikke alle har det.

Intern kartlegging

Fra 1. januar 2020 vil Statsbygg kreve at det er separate garderober for kvinner og menn på alle byggeplasser. Kravet vil bli tatt inn i konkurransegrunnlaget for alle Statsbyggs byggeprosjekter.

Kravene kommer etter en intern kartlegging, som viser at flere av Statsbyggs byggeplasser i dag ikke har fasiliteter for begge kjønn.

Statsbygg starter nå arbeidet med å sørge for at fasilitetene på disse byggeplassene kommer på plass så fort som mulig.

Garderobekravet er et av flere grep Statsbygg den seneste tiden har tatt for å gjøre arbeidsforholdene i byggeprosjektene sine enda bedre.

På en byggeplass før jul gjennomførte Statsbygg en holdningskampanje mot sexisme, rasisme og homofobi. Fremover vil denne holdningskampanjen bli gjennomført på alle Statsbyggs byggeplasser.

Både trakassering og garderobekrav vil bli fulgt opp i Statsbyggs inspeksjoner av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Monica Mæland mener byggenæringen generelt har mye å tjene på å følge i Statsbyggs fotspor.

– Bransjen taper på å bare velge blant halve befolkningen. De går glipp av mange kloke hoder og flinke hender når kvinner ikke er en del av de som rekrutteres. De får ikke kvinner til å jobbe i bransjen hvis ikke helt grunnleggende fasiliteter er på plass. Det ene henger sammen med det andre, sier hun.