Statoil vil investere 60 milliarder i Johan Castberg

Utbyggingen av Johan Castberg vil bidra til 23.000 årsverk og koste 50-60 milliarder kroner, ifølge feltoperatør Statoil

Selskapet legger tirsdag fram programmet for konsekvensutredningen av Johan Castberg i Barentshavet, som tidligere har vært vurdert til å bli svært kostbart:

– Gjennom vårt forbedringsarbeid har vi skapt nye muligheter for Johan Castberg-feltet i nord. Vi har endret konsept og tenkt nytt om løsninger for å kunne realisere prosjektet. Men vi er fortsatt sårbare for økte kostnader og vedvarende lav oljepris, sier Margareth Øvrum konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Programmet for konsekvensutredningen skal nå ut på høring, før en endelig utbyggingsplan skal leveres, etter planen i løpet av 2017. Johan Castberg-prosjektet er det største feltet som ennå ikke er utbygd på norsk sokkel.