Statoil selger Borealis

Statoil har solgt sin 50 prosents eierandel i petrokjemiselskapet Borealis til IPIC og OMV Aktiengesellschaft som i dag eier de øvrige 50 prosent av selskapet.

Dette skrev Statoil i dagens børsmelding: Borealis vil etter salget eies med 65 prosent av IPIC og 35 prosent av OMV. IPIC er Abu Dhabis investeringsselskap for internasjonale investeringer i olje- og gassektoren, mens OMV er et østerriksk børsnotert olje- og gasselskap, der IPIC eier 17,6 prosent og den østerrikske stat 31,5 prosent. Salgssummen på 920 millioner EUR med tillegg av 80 millioner EUR i garantert utbytte for 2005, til sammen 1 milliard EUR (7,95milliarder NOK). - Statoil selger sin andel i Borealis fordi det ikke lenger er en del av konsernets kjernevirksomhet. Vi har lagt en offensiv, industriell plan for videreutvikling av Statoil som et konkurransekraftig olje- og gasselskap på norsk sokkel og internasjonalt. Dette vil kreve organisasjonens og ledelsens fulle oppmerksomhet, sier konsernsjef Helge Lund. - Salget til IPIC og OMV innebærer i tillegg en god industriell løsning for Borealis. Statoil har, som ansvarlig eier, vært med på å utvikle Borealis industrielt og finansielt frem til den sterke posisjonen selskapet har i dag. Med de store investeringsbehov Borealis står overfor, blant annet i Abu Dhabi, mener vi selskapet er best tjent med et eierskap som har petrokjemi som kjernevirksomhet og dermed et mer langsiktig perspektiv på virksomheten, understreker Lund. Statoil har vært medeier siden Borealis ble etablert på basis av Statoils og finske Nestes petrokjemivirksomheter i 1994. I 1998 solgte Neste sin eierandel til IPIC og OMV.