Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB

Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB

Statnett inngår kraftnett-rammeavtaler med flere rådgivere

Statnett har inngått rammeavtaler med tre rådgivere innen prosjektering av stasjon, kraftledning, kabel og høyspent likestrømsoverføring (HVDC).

Det er Multiconsult, Cowi og Sweco som Statnett har kontrahert.

Bakgrunnen for anskaffelsen er den betydelige økningen i forespørsler om økt overføringskapasitet fra både nettselskaper og direktekunder de siste årene.Det økte behovet krever investeringer i transmisjonsnettet og dermed økt kapasitet for gjennomføring av ulike nettanleggprosjekter hos Statnett. Statnetts har særlig behov for avlastning fra markedet til å utføre virksomhetens prosjekterings- og byggherreoppgaver, står det i en pressemelding fra Cowi.

– Vi er svært glade for å bli tildelt kontrakten med Statnett og å få muligheten til å bli med på reisen med å utvikle Norges kraftnett. Elektrifisering er en utrolig viktig bestanddel av det grønne skiftet, og vi skal bidra med vår del av omstillingen, sier Ingrid Gabrielsen Klokk, sjef for forretningsutvikling i Cowi i meldingen.

Varigheten på avtalene er fire år fra kontraktsinngåelse, med mulige forlengelser på inntil fire år.

Cowi opplyser at deres delkontrakt har en verdi på cirka 90 millioner per år i snitt i prosjekteringstjenester. Prosjektene i delkontrakten bemannes med kjernekompetanse innen relevante fagdisipliner, særlig elkraft og konstruksjonsteknikk for linjer og trafostasjon.