Illustrasjonsfoto

Statnett får bygge 78 kilometer kraftledning

NVE gir Statnett SF tillatelse til å bygge en ny cirka 78 kilometer lang 420 kV kraftleidning fra Sauda til Lyse i Rogaland.

Den nye 420 kV kraftledningen skal erstatte en av de eksisterende 300 kV ledningene mellom Sauda og Førre.

Mellom Førre og Lyse skal begge de eksisterende ledningene bestå. Tiltaket innebærer også å oppgradere eksisterende transformator- og koplingsstasjoner i Sauda og i Hylen.

- NVE gir tillatelse til tiltaket for å legge til rette for god forsyningssikkerhet på Sør-Vestlandet, realisering og god utnytting av mellomlandsforbindelsane, i tillegg til tilknytning av ny fornybar energiproduksjon, skriver NVE i en melding.