Foto: Statnett

Statnett bygger kraftledning for to milliarder kroner i Rogaland

Statnett SF har fått konsesjon til å bygge en ny kraftledning fra Lyse til Fagrafjell i Rogaland. Kostnaden for prosjektet er anslått til to milliarder kroner.

Kraftledningen på 420 kilovolt (kV) vil gå fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner. Statnett skal også bygge og drifte en ny transformatorstasjon på Fagrafjell.

Den totale investeringskostnaden for prosjektet er av Statnett anslått til om lag to milliarder kroner. Ledningen skal være omtrent 67 kilometer lang.

– Sikker tilgang til strøm er en bærebjelke i et moderne samfunn. En ny ledning fra Lyse til Fagrafjell og ny transformatorstasjon på Fagrafjell bedrer forsyningssikkerheten og styrker transmisjonsnettet i Sør-Rogaland, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i en pressemelding.