Pilotprosjektet Air-One i Coventry ser på mulighetene for en urban flyplass for flyvende biler. Illustrasjon: Urban-Air Port
Pilotprosjektet Air-One i Coventry ser på mulighetene for en urban flyplass for flyvende biler. Illustrasjon: Urban-Air Port

Statlig støtte til miniflyplass for flyvende biler i Storbritannia

Flyvende biler kan bli et reelt transportalternativ i en ikke altfor fjern fremtid. Det vil kreve en ny type infrastruktur i byene.