Statkraft vraker vindkraftprosjekter i Midt-Norge

Fall i kraftprisene i Norden gjør at Statkraft stanser planene for Fosen- og Snillfjord-prosjektene i Trøndelag.

Det skriver Statkraft i en pressemelding torsdag.

Lavere kraft- og elsertifikatpriser i Norden medfører at de planlagte vindkraftprosjektene i Fosen og Snillfjord ikke er lønnsomme, skriver Statkraft i meldingen.

– Statkraft beklager at prosjektene ikke lar seg realisere. Myndighetene har bidratt med å legge forholdene til rette for utbygging av vindkraft, blant annet ved å forbedre avskrivningsreglene. Dessverre gjør markedsutviklingen at det likevel ikke er kommersielt forsvarlig å investere i disse prosjektene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft skriver i pressemeldingen at de fremdeles vil investere i norsk vannkraft, samt i videre utbygging av fjernvarme. På lang sikt forventes det at vindkraft også blir konkurransedyktig i Norden, heter det i meldingen.

Vindkraftprosjektene i Midt-Norge var planlagt med en samlet installert effekt på 1.000 megawatt og en produksjon på omlag 3,25 terrawattimer årlig. Utbyggingskostnadene var beregnet til omtrent 11 milliarder kroner. Prosjektene eies av Statkraft, Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.