I Norge er det fjellforankringsløsningen, såkalte Rock Anchor Foundations, som vil bli mest etterspurt. Foto: Peikko

Peikko satser tungt på vindturbinfundamenter

Betongtilbehørsspesialisten Peikko trapper nå opp satsingen for leveranser til vindkraftindustrien.

– Vi begynner å få god erfaring innen dette feltet og har kommet frem til flere spennende nye løsninger. Vindkraft

– Vi har derfor stor tro på at dette markedet vil skyte fart,
sier salgsingeniør Gunnar Moen i Peikko Norge.

er helt klart noe vi skal bli større på, også i Norge, sier salgsingeniør Gunnar Moen i Peikko Norge AS.
Peikko, som først og fremst er kjent for innfestingsløsninger for betongkonstruksjoner og samvirkebjelker for dekkekonstruksjoner, har i lengre tid vært inne i energisektoren.
– Vi har levert til ulike produkter i denne sektoren over lang tid, for eksempel innen atomkraft, kullkraft, gassmottaksanlegg, og nå vindkraft, så vi har lang erfaring med denne typen krevende prosjekter. Dette gjelder ikke minst sikkerhetskravene som gjelder for flere av disse konstruksjonene. Mye av denne teknologien brukes også innen vindkraft hvor vi i 2006 startet med å videreutvikle våre produkter og i 2009 kom første leveranse til et vindkraftverk i Sverige. Det er ved hovedkontoret i Finland vi har utviklet nye produkter og fundamentkonsepter i takt med de prosjektene vi har levert lokalt. Bare i Finland leverte vi i fjor løsninger til over 120 vindturbinfundamenter. Nå begynner ordrene å komme både i Europa og resten av verden. For eksempel skal vi levere til hele 365 vindkraftturbinfundamenter i Kenya. Vi intensiverer nå også denne satsingen i Norge, utdyper Moen.
I Lahti i Finland kunne de nylig åpne en ny og stor fabrikk som utelukkende skal produsere til vindturbinfundamenter.

Store konstruksjoner
De ulike turbinene som de skal produsere fundamenter for varierer mye i størrelse – men de største til nå har vært 139 meter høye, og med en dertil rotordiameter på 112 meter blir det nær 200 meter i totalhøyde for en slik vindturbin.
– Da sier det seg selv at det må kraftige fundamenter til for å holde kontroll på de enorme kreftene som er i sving. Det blir også kompliserte konstruksjoner, hvor nøye utregninger av vindlaster og toleransekrav må inn. Vi har utviklet et eget Peikko-designer beregningsprogram, som gjør oss i stand til å foreta den krevende dimensjoneringsoppgaven for fundamenter på kun noen få dager, med produksjonsoppstart like etterpå, sier Moen.

Totalleverandør
Peikko vil med sin satsing ikke kun være en leverandør av materiell til en slik utbygging, men ønsker å bli en totalleverandør til fundamentene.
– Med våre samarbeidspartnere som typisk vil være entreprenøren på prosjektet, kan vi få på plass en støpeklar løsning hvor alle elementer inngår. Dette omfatter da også hele designløsningen, noe som er unikt. Man trenger derfor kun å utføre de praktiske arbeidene i forbindelse med betongen, samt boring og montering av våre spesialutviklede FatBar-fjellforank­ringsbolter og fundamentløsningen vil være klar, sier Moen.
– Når vi i tillegg lager tegninger og montasjeinstruksjoner og tar designansvar med forsikring inkludert i vår leveranse til entreprenør, burde dette legge til rette for at de lokale aktører også kan komme på banen sammen med de større entreprenørene, legger han til.

To ulike konstruksjoner
Det finns grovt sett to ulik fundamenteringsmetoder for vindturbiner; gravitasjonsfundament og fjellforankringsfundament.
– Gravitasjon var det første vi utviklet - først som leverandør. Etter hvert som vi opparbeidet oss kunnskap om fundamentene så vi hvordan produktene vi allerede hadde kunne gjøres bedre og enklere. Da begynte utviklingsavdelingen å utvikle et eget konsept. Ikke minst har vi utviklet nye løsninger som er «lettere» enn tidligere, noe som gjør at det er behov for langt mindre armering, noe som dermed gjør det både raskere og billigere å bygge ut denne typen vindkraftprosjekter, sier Moen.
I Norge er det likevel fjellforankringsløsningen, såkalte Rock Anchor Foundations, som vil bli mest etterspurt.
– Dette er en løsning som nå er kommet skikkelig i gang, og det er dette konseptet som passer best for Norge. Her vil de fleste vindturbiner forankres til fjell, sier han.
Moen forteller at de har prosjekter på gang, men at flere utbyggere en periode har sittet litt på gjerdet i forhold til at de nye skattereglene skulle bli presentert.
– Nå er forslaget til nytt regelverk lagt frem, og det vil gi utbyggerne nye incentiver til å bygge ut. Vi har derfor stor tro på at dette markedet vil skyte fart, påpeker Moen.