Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix

Kommuner får godkjenne små vindkraftanlegg

Konsesjonsreglene for småskala vindkraftanlegg endres. Regjeringen vil la kommunene behandle konsesjonene for små anlegg.

– Vi legger til rette for at mindre vindkraftanlegg, på inntil 1 megawatt per prosjekt, kan behandles av kommunene etter plan- og bygningsloven. I dag konsesjonsbehandles disse, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i en pressemelding.

Det er i utgangspunktet konsesjonsplikt for elektriske anlegg med spenning over 1 kV vekselstrøm. Det har til nå ikke vært noen egen konsesjonsgrense for vindkraft og vindturbiner.

Den endrede forskriften, som altså lar kommunene behandle vindkraftanlegg på inntil 1 megawatt, trer i kraft fra årsskiftet. Grensen gjelder samlet for et anlegg, ikke for hver enkelt vindturbin. Hvert prosjekt kan ha maks fem turbiner.