12. juni arrangerer Statens vegvesen dialogmøte om ny type driftskontrakt på rikveger. Illustrasjonsfoto: Knut Opeide

Statens vegvesen ønsker dialog om ny type driftskontrakt på riksveg

Statens vegvesen ønsker sammen med entreprenørbransjen å utvikle en ny type driftskontrakt som skal sikre gode rammer for både entreprenør og byggherre.

Statens vegvesen Region øst har startet planleggingen av driftskontrakter som skal gjelde
for 2020.

Onsdag 12. juni inviterer Statens vegvesenet bransjen til dialogkonferanse på Biri.

– For Statens vegvesen er det viktig med et godt samarbeid med entreprenørbransjen. Vi ønsker derfor dialog med og innspill fra entreprenørene når vi nå skal utvikle en ny kontraktstype for drift av riksveger, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen i en pressemelding fra etaten.

Fra 2020 ønsker Statens vegvesen å gjennomføre pilotkontrakter etter samspillsmetoden på én til tre riksvegstrekninger i Innlandet fylke (Oppland og Hedmark), nærmere bestemt på E6 og E136 i Nord-Gudbrandsdalen og muligens på riksveg 3 i Østerdalen.

For å sikre så gode rammer som mulig for både entreprenører og byggherre, inviterer derfor Statens vegvesen entreprenørbransjen til dialogkonferanse om mulig samspillskontrakt på Honne hotell og konferansesenter på Biri, onsdag 12. juni, kl. 09.00

Statens vegvesen opplyser at dialogkonferansen blir lagt opp med en felles del. Deretter er det mulig for de som er interessert, å ha 1-til-1-samtaler med prosjektledelsen i Statens vegvesen.