Slik er anskaffelsesprosessen i Nye Veiers første driftskontrakt

Nye Veier gjennomførte fredag et informasjonsmøte angående den utlyste konkurransen for selskapets første driftskontrakt.

Følgende strekninger vil inngå i Nye Veiers første driftskontrakt. Illustrasjon: Nye Veier

Nye Veier skriver i en pressemelding fredag at de ønsker én driftsentreprenør på alle veistrekningene som vil inngå i kontrakten, og med et totalansvar for driften av de ulike veistrekningene. Kontakten vil ha en varighet på fem år med opsjon på forlengelse på ett pluss ett år.

Første fase i anskaffelsen vil, ifølge meldingen fra Nye Veier, være å prekvalifisere tilbydere som deretter vil motta selve konkurranseunderlaget. Konkurransegrunnlaget vil i stor grad være funksjonsspesifisert men med basis i innhold i andre veidriftskontrakter.

Nye Veier vil for konkurransen benytte Best Value Procurement (BVP), som er en anskaffelsesmetodikk benyttet på totalentrepriser. Fordelen med BVP metodikken er, ifølge Nye Veier, at den gir begrenset dokumentasjon i forespørsels- og tilbudsprosessen, der hovedvekt legges på entreprenørens kompetanse og prestasjon. Endelig kontrakt utarbeides av totalentreprenøren gjennom en konkretiseringsfase, innenfor rammene i tilbudet.

Kompensasjonsmodellen er også ny for denne typen anskaffelser. Modellen bygger på at tilbyder tilbyr en målsum og angir fortjeneste og andre omkostninger. Kort forklart vil driftsentreprenøren få dekket operative kostnader for utført arbeid samt generelle omkostninger i tilbud. Fortjenesten avhenger av driftsentreprenørens merforbruk, eventuelt det motsatte i henhold til avtalt målsum, skriver Nye Veier.

Driftsentreprenøren tilkommer også reguleringer og justeringer for prisstigning, mengdeendringer, oppstartstidspunkt av nye veier, heter det i meldingen.

Som et risikoreduserende tiltak kan også driftsentreprenøren flytte deler av fortjenesten eller trekk i sin fortjeneste til påfølgende år.

Nye Veier gir kompensasjon for deltakere i konkurransen.

Endelig tilbudsfrist er satt til 8. mars, og kontraktssignering er stipulert innen juni, skriver Nye Veier.