Anbudskonkurransen for driftskontrakten for Sør-Østerdalen er avlyst. Kostnadene ble for høye.

Statens vegvesen avlyser anbudskonkurranse - har ikke tilstrekkelige bevilgninger

Statens vegvesen avlyser anbudskonkurransen for driftskontrakten 3401 Sør-Østerdalen 2019 – 2022 med øyeblikkelig virkning.

Årsaken er at tilbudene som har kommet inn har så høye kostnader at det ikke foreligger tilstrekkelige bevilgninger som gjør at det kan inngås kontrakt med tilbyder med laveste pris, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Bundet av bevilgninger

I pressemeldingen presiseres det at Statens vegvesen er bundet av bevilgninger på både riksveg og fylkesveg. Hjemmel for avlysningen er anskaffelsesforskriftens paragraf 25-4 (1). Denne bestemmelsen sier at en oppdragsgiver kan avlyse en konkurranse med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn. Det mener Statens vegvesen at det gjør i dette tilfellet.

– Vi beklager dette, og takker tilbyderne for utvist interesse, og for tid og ressurser de har brukt i forbindelse med konkurransen, sier leder av Strategi, veg og transportavdelingen i Statens vegvesen, Region øst, Fred Anton Mykland.

– Betydelig høyere nivå enn forventet

Tre entreprenører la inn tilbud i konkurransen: Mesta AS, som hadde det laveste tilbudet, NCC Norge Roadservice og Svevia Norge.

Mykland opplyser til Byggeindustrien at det laveste tilbudet var på 462.281.342 kroner.

– Dette er et nivå som er betydelig høyere enn hva vi hadde forventet basert på kontraktene for 2018 og prisnivået vi har sett i andre deler av landet, sier han.

– Dette høres ikke bra ut for riks- og fylkesveiene i Sør-Østerdal?

– Statens vegvesen har budsjetter fra fylkeskommunen og staten vi må forholde oss til. Når tilbudene er høye, har vi ikke annet valg enn å avlyse anbudskonkurransen, fastslår han.

Kan bli aktuelt med forhandlinger

Kontrakt 3401 Sør-Østerdalen er en sammenslåing av to kontraktsområder. Statens vegvesen holder nå på med nødvendige avklaringer i forhold til løsning for drift av disse kontraktsområdene som følge av avlysningen.

– Hvilke nødvendige avklaringer er det snakk om?

– Siden denne kontrakten som er lyst ut er en sammenslåing av to mindre kontrakter, har vi blant annet mulighet til å utlyse opsjon på den ene av disse kontraktene. Det kan også være aktuelt å gå i forhandlinger med de som har levert inn tilbud, opplyser Mykland.

Han kan betrygge trafikantene i Sør-Østerdal med at veiene vil bli driftet.

– Kontrakten som nå er avlyst har en virkning fra 1. september, frem til da har vi kontrakter som løper. I sommer vil ingen merke noen forskjell, men målet er at vi får på plass løsninger før vintersesongen 2019/20, sier han.