Entreprenørene kan for første gang komme med innspill til konkurransegrunnlaget til ny driftskontrakt i Gudbrandsdalen. Foto: Sondre M. Sandbakken.

Statens vegvesen involverer entreprenørene i utformingen av ny driftskontrakt i Innlandet

Statens vegvesen inviterer entreprenørbransjen til å komme med innspill til konkurransegrunnlaget til ny driftskontrakt for riksveinettet i Gudbrandsdalen. Involvering av tilbydere i utformingen av en driftskontrakt har ikke vært gjort tidligere i regi av Statens vegvesen.

Det melder Statens vegvesen på sin internettside.

Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av E6 Vingrom-Hjerkinn, E136 Dombås-Bjorli og riksveg 15 Otta-Strynefjellet, som til sammen utgjør cirka 400 kilometer. Kontraktsperioden er 2020-2025.

– Vi inviterer alle tilbydere til å komme med konkrete innspill til utformingen av en av våre største driftskontrakter fram til nå, sier seksjonssjef for drift og vedlikehold Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Han opplyser at målet med innspillene er å få tidlig involvering av bransjen og aktuelle tilbydere, der bransjen kan være med på utformingen av kontrakten for at vi skal få felles forståelse av hva oppdraget gjelder og dermed gjøre samarbeidet enklere og konfliktnivået lavere.

– Vi har også en målsetning om at dette vil gi mer veg for pengene og at trafikantene vil merke dette i form av enda bedre kvalitet, sier han.

Statens vegvesen har tidligere hatt en dialogkonferanse i tilknytning til denne kontrakten og mottatt mange gode innspill.

– Nå ønsker vi konkrete innspill til alle sider av kontrakten, sånn som prosesstekst, enhetspriser for mengdebaserte oppgaver, kontraktbestemmelser inkludert rutiner, oppfølging, dokumentasjon og mye mer, sier Stensrud.

Drifts- og vedlikeholdskontrakten, som er tenkt tildelt en hovedentreprenør, starter med E6 og E136 fra 1. september 2020 mens riksveg 15 blir en del av kontrakten fra 1. september 2021. Kontrakten har en varighet på fem eller seks år med ett års opsjon.

Frist for å komme med innspill til storkontrakten er 22. september. Kontrakten skal etter planen lyses ut i desember.