Statens oljeverdier økte med over 200 milliarder

Statens olje- og gassverdier økte med drøye 214 milliarder kroner i fjor, viser ferske beregninger.

Ved årsskiftet er Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) beregnet til 625,7 milliarder kroner, viser en verdivurdering konsulentselskapet Wood Mackenzie har utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Økningen skyldes i hovedsak høyere oljepriser, men økte investeringer og reduserte kostnader har også gitt viktige bidrag. Utviklingen viser at fortsatt fokus på leting og et fortsatt høyt investeringsnivå er viktig for verdiskapingen på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey (H). Av økningen skyldes drøye 175 milliarder kroner økte prisforventninger. Gullfaks, Åsgard, Heidrun, Norne og Grane var de feltene som bidro til den største verdiøkningen i SDØE-porteføljen i 2004.