Forsker Sofie Bang startet på en PhD om kunstig intelligens. Doktorgradsarbeidet er sponset av aktørene som startet klyngen Construction City, som er OBOS, AF Gruppen og Betonmast

Startet på doktorgrad om kunstig intelligens i bygg

Denne uken startet forsker Sofie Bang på sitt doktorgradsarbeid om kunstig intelligens.

Sofie Bang er knyttet til avdeling for maskinteknikk ved NTNU, og PhD-stillingen er sponset av aktørene bak klyngen Construction City, OBOS, AF Gruppen og Betonmast.

- Jeg opplever stor interesse blant aktørene i Construction City. Alle jeg forteller om prosjektet, sier enten at de ønsker å bidra eller kjenner noen som kan bidra i prosjektet, sier Sofie Bang i en pressemelding.

Arbeidet er delt opp i fire delstudier:
• Avfallsreduksjon
• HMS-data
• Planlegging og oppfølging
• Bygg i drift

- Mange ser på byggebransjen som en tradisjonell bransje. Ting tar tid og er dyrt. Jeg mener bransjen kan lære av andre sektorer og oppnå økt produktivitet og bærekraft gjennom AI, sier Bang.

Construction Citys daglige leder Benedicte Økland mener det vil åpne store muligheter for norsk næringsliv dersom bransjen kan utnytte potensialet for effektiv deling av data.

 - Bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen i Norge er blant verdens fremste i bruk av digitale hjelpemidler, men uten at man har klart å realisere effektive felles systemer som virkelig endrer effektivitet eller konkurransekraft. Fremtidens næringsliv vil preges av en enda sterkere globalisering, og vi tror at aktørene som best evner å utnytte data til å levere verdiøkende produkter og tjenester vil vinne, sier Økland i en kommentar.