Massivtre. Foto: Kjell Herskedal)

Massivtre. Foto: Kjell Herskedal)

Starter krysslimt tre-nettverk

Tre leverandørbedrifter samarbeider nå om et bransje- og bedriftsnettverk for bygging med krysslimt tre (massivtre).

Bedriftene som utgjør«Nettverk kl-tre» er Splitkon AS, Woodcon AS, og Massivtre AS, skriver de i en felles pressemelding.

Markedet for massivtre, eller kl-tre, har økt mye de siste årene, og de tre skriver at en forventet fortsatt vekst har skapt et behov for at leverandørene organiserer seg i et samarbeid for ivaretagelse av felles bransjemessige utfordringer.

- Formålet med bedriftsnettverket er derfor å gjennomføre felles aktiviteter vis a vis markedet, som kan bidra til økt kompetanse og interesse for kl-tre som materialvalg i byggprosjekter, skriver de i meldingen.

- Intensjonen i prosjektet er å bidra til kompetansebygging i hele kjeden fra råvare og industri til marked. I denne sammenheng legges det opp til å kunne informere bredt i markedet om kl-tre som produkt, og gjennom dette bidra til kunnskap om fremtidens byggemetode. Målgruppene for arbeidet er offentlige og private byggeprosjekter og tiltakshavere, og alle ledd i kjeden av arkitekter, prosjekterende og utførende virksomheter, legger de til.

Nettverksprosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av Terje Strand, Woodcon AS, leder, Morten L Johansen, Splitkon AS, og Tor Øystein Osa Michaelsen, Massivtre AS. Prosjektledelse og sekretariat ivaretas av Harald Thoresen, Endelig Utvikling AS.

Bedriftsnettverket vil også ha fokus på å utarbeide felles informasjon om kl-tre som konstruksjonsmateriale. I tillegg vil de arbeide med innspill til tekniske standarder, med fokus på utførelse, brann og lyd.