Stibyggerstudentene skal lære å bygge stier som er trygge og morsomme å sykle – enten det er snakk om flerbruk eller rene sykkelstier. Foto: Paul A. Lockhart

Stibyggerstudentene skal lære å bygge stier som er trygge og morsomme å sykle – enten det er snakk om flerbruk eller rene sykkelstier. Foto: Paul A. Lockhart

Starter Europas første stibyggerutdanning

Det bygges mye stier for terrengsykling rundt om i Norge, og nå tilbyr Fagskolen i Viken en egen stibyggerutdanning.

Stibygging har utviklet seg til å bli en etablert bransje i mange europeiske land – herunder Norge, og det finnes mange ildsjeler og ivrige byggere slike stier. Nå blir det mulig å utdanne seg som stibygger, ifølge en pressemelding.

– Gode og bærekraftige stier er viktige både for folkehelse og for reiselivet, men stibyggerbransjen har så langt stått uten formelt utdanningstilbud. Vi er stolte av å være den første i Europa til å tilby en utdanning for stibyggere som tar hensyn til naturen, sier rektor Eirik Hågensen hos Fagskolen i Viken.

I september deltok 25 internasjonale og norske studenter på samling på Geilo. Studiet har en varighet på ett år og er nettbasert kombinert med tre fysiske samlinger, to på Geilo og en samling i Portugal.

Utdanningen har primært fokus på planlegging og bygging av stier for terrengsykling og tilbys kun i Norge ved Fagskolen i Viken.

Bærekraftig bygging
Prosessen før man gjør tiltak i naturen en viktig del av det nye stibyggerstudiet. Hva er rett tiltak på rett sted, hvilke naturverdier må tas hensyn til i prosessen, og hvordan sikrer man at tiltak blir forankret i lokale planer?

Prosjektleder Lars Wraae Jensen med neste generasjon terrengsyklist. Foto: Magnus Grönberg
Prosjektleder Lars Wraae Jensen med neste generasjon terrengsyklist. Foto: Magnus Grönberg

De 25 stibyggerstudentene skal også lære å bygge stier som er trygge og morsomme å sykle – enten det er snakk om flerbruk eller rene sykkelstier. I bunn ligger internasjonalt anerkjente prinsipper for bærekraftig stibygging.

Internasjonalt samarbeid
Studieløpet har blitt til som resultat av Erasmus+ prosjektet «Developing Intereuropean Resources for Trail builder Training» (DIRTT). Her samarbeider ni partnere fra seks europeiske land om å etablere felles retningslinjer for stibyggeryrket, samt lansering av en digital plattform med undervisningsressurser målrettet stibygging.

Plattformen skal etter planen lanseres januar 2023. Prosjektet er ledet av Fagskolen i Viken, og prosjektleder Lars Wraae Jensen tror initiativet i fremtiden vil resultere i flere nye utdanningstilbud for stibyggere.

– Vi opplever stor interesse for det nye studiet, som ble fulltegnet allerede første året. Samtidig er alle de internasjonale partnerne i DIRTT-prosjektet sultne på mer, og jeg vil bli overrasket hvis ikke samarbeidet resulterer i mer utdanning, kursing og etter hvert også internasjonal sertifisering av stibyggere, sier Jensen.