Stamveger i rute

Regionene leverer i midten av mai sine utredninger til Vegdirektoratet om hvordan de mener stamvegnettet bør være i et 30-års perspektiv, skriver Statens vegvesens etatsavis Vegen og vi.

I disse utredningene viser regionene hvor det er viktig å bygge ny veg, hvor en bare behøver å utbedre eksisterende veg eller hvor det kan være som det er i dag sett i et langsiktig perspektiv. - Dette er grunnlaget for hva Statens vegvesen skal prioritere på stamvegsida i NTP 2010-19, forteller utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Vegdirektoratet og fortsetter: Disse utredningene viser tilstanden på dagens stamvegnett, hva slags utfordringer som finnes, hva slags standard stamvegnettet skal ha og hva dette vil koste. Samarbeid Regionene har arbeidet med stamvegutredninger et års tid ut fra retningslinjer. Eksempel på dette er at ved lavere trafikk enn 5000 ÅDT, så skal de bare utbedre eksisterende veg, mens hvis det er mer trafikk kan de vurdere å heve standarden, forklarer Aksnes. Stamvegnettet er inndelt i 18 ruter, og i flere tilfeller samarbeider regioner om ruter. E6 fra Oslo til Trondheim og E 18 fra Oslo til Stavanger er eksempler på ruter som flere regioner samarbeider om. Vi skal ha et svar på hvordan en rute skal være, og en av regionene får ansvar for at de får fram et felles produkt, forklarer Aksnes. Lang prosess Regionen leverer sine innspill til Vegdirektoratet 15. mai. Så skal vi sy det hele sammen og utvikle det til en samlet stamvegutredning som blir offentlig 1. oktober, forklarer Aksens. Jernbaneverket, Kystverket og Avinor lager tilsvarende utredninger. Transportetatene skal så komme med felles forslag til NTP i slutten av 2007. Deretter skal Samferdselsdepartementet arbeide videre med dette, og legge fram en Stortingsmelding som skal behandles av Stortinget våren 2009. Debatt - Fra 1. oktober i år og fram til årsskiftet ønsker etaten en debatt om disse utredningene. Vi håper å få bred diskusjon om både standard og prioriteringer, sier Aksnes. Stamvegutredningene vil bli lagt ut på internett og alle kan komme med innspill, alt fra privatpersoner til kommuner og fylkeskommuner. Da har transportetatene ett år på seg før de skal legge fram sitt forslag for Samferdselsdepartementet. Det vil si at hvis en kommune har innvendinger mot en utbygging til firefeltsveg, og i stedet vil ha en tofeltsveg med midtrekkverk, så vil Statens vegvesen seriøst vurdere dette.