Stadig flere ulovlige søppelfyllinger

Stadig flere slenger fra seg søppel og skrap i naturen i stedet for å levere det på kommunale avfallsdeponier.

Når noen først kaster fra seg søppel et sted, følger andre etter, og dermed oppstår det ulovlige fyllinger. Dette er en problemstilling som later til å øke, snarere enn å avta. Har det først kommet et bilvrak i en skråning, kommer det ofte raskt flere etter, sier rådgiver i avfallsseksjonen i Statens forurensningstilsyn (SFT), Rita Vigdis Hansen, til Nationen. Problemet er verst i små distriktskommuner, mener SFT. I Rollag kommune i Buskerud har Naturvernforbundet kartlagt 18 forurensende søppelfyllinger. De fleste av dem er trolig ulovlige, og flere av fyllingene gir avsig til Numedalslågen, mener leder av Naturvernforbundet i Buskerud, Harald Baardseth. Han viser til lignende deponier andre steder i fylket. Sammen med Natur og Ungdom, har Naturvernforbundet i Buskerud sendt en omfattende rapport om søppelfyllingene til Rollag kommune. Kommunens rådmann Frank Pedersen sier at det må ryddes opp. Han regner med at grunneierne vil samarbeide med kommunen og hverandre for å løse problemene.