Stadig flere konkurser

Antall konkurser i den norske byggenæringen fortsetter å øke, og var på et rekordhøyt nivå i fjor. Det er bekymringsfullt, også viser samtidig at antall selskaper som startes opp og forsvinner er noe som kjennetegner næringen.

Gjennom over elleve år har Byggeindustrien samlet inn og publisert ukentlige oversikter over selskaper med tilknytning til byggenæringen som har gått overende. Om vi ser på utviklingen de siste fem årene er det en klar tendens; antall selskaper som går konkurs øker jevnt og trutt. I 2015 var det 1.520 selskaper som gikk konkurs, mens tilsvarende tall for fjoråret endte på 1.729, altså en økning på over 200 virksomheter. Økningen er ikke enorm, men den er helt klart mer enn merkbar.

Dette kan selvsagt delvis forklares med en stadig økende aktivitet i næringen, men det viser også at det er veldig mange som ikke klarer å skape nok verdier til å holde virksomheten flytende. Vi har ikke noen god oversikt over hvor mange selskaper som etableres hvert eneste år, men det er også svært mange. Byggenæringen er definitivt en av de næringene hvor det etableres flest nye selskaper, på samme måte som den topper konkursoversikten.

På generell basis er det blitt veldig enkelt å starte opp et eget selskap i Norge, og den økonomiske investeringen som skal til er ikke lenger noe å snakke om. Mange velger derfor å etablere et eget selskap, som tidligere ikke så dette som nødvending. Mange starter også flere virksomheter, og de som ikke er blant de meste seriøse kan ofte finne det ”fornuftig” å stenge ned butikken om det begynner å bli litt hett rundt ørene og kreditorene begynner å mase på regninger som ikke er blitt betalt. Det er dessverre veldig mange som er blitt stående tilbake med en uferdig jobb mens selskapet man hadde leid inn gikk konkurs. Da er det mange som kan bli rimelig desperate. Det er selvsagt også mange selskaper som hvert eneste år taper store penger på at de man handler med ikke klarer å holde hjulene i gang.

De kan selvsagt være mange ulike årsaker til at et selskap ikke klarer å holde driften gående. Markedene og tidene ender seg, det kan være kjernekompetanse som forsvinner, nye krav kan dukke opp og man kan rett og slett tape i et stadig tøffere konkurransebilde om man ikke makter å holde seg oppdatert. Vi ser at den internasjonale konkurransen stadig skjerpes, noe som styrker konkurransebildet ytterligere.

Det finnes dessverre for mange som spekulerer innen dette markedet også, og som bevisst kjører selskap etter selskap konkurs. Det er uheldig på mange måter, og vi håper derfor man kan få på plass enda bedre rutiner som fanger opp konkursrytterne slik at de utestenges fra å drive forretning. Her må etablere bedre systemer som snakker sammen i sanntid, og som da kan hindre disse personene i stadig å etablere seg på nytt, og dermed skade andre på veien.

Det er nok dessverre også slik at byggenæringen er sted der det er for lett å kunne etablere en tilsynelatende oppgående virksomhet uten å ha de nødvendige kvalifikasjonene i orden. For mange driver i årevis uten å ha den riktige kompetansen å vise til, noe som selvsagt vil kunne gå ut over kunder og samarbeidspartnere.

Det er lite som tyder på at vi i 2020 vil se en nedgang i konkursutviklingen. Det er å frykte at antall konkurser skal videre opp. Spesielt innen anleggsbransjen skal det bli spennende å følge med på utviklingen. For noen år tilbake så vi mange mindre og mellomstore anleggsentreprenører måtte kaste inn håndkledet. Nå er det også mange anleggsaktører som varsler om tøffe tider og veldig sterk konkurranse i markedet. Vi ser at flere må si opp og permittere, og enkelte frykter at dette på noe lengre sikt vil kunne føre til flere konkurser om ikke utviklingen snur. Alle signaler tyder på at anleggsmarkedet skal videre oppover, men det skal bli spennende å se om dette også drypper på disse aktørene. De trenger flere oppdrag, og de trenger det nå.