Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Bekymret over ny konkursrekord i byggenæringen

Tall fra bygg.nos ukentlige konkursoversikt viser at det aldri har blitt åpnet så mange konkurser i virksomheter innen byggenæringen som i 2019. Byggenæringens Landsforening (BNL) er bekymret.

Konkurser

Konkurser i byggenæringen de siste fem årene:

2019: 1.729 konkurser

2018: 1.715 konkurser

2017: 1.572 konkurser

2016: 1.605 konkurser

2015: 1.520 konkurser

I 2019 gikk 1.729 bedrifter innen byggenæringen konkurs. Det er en liten økning fra fjoråret, som også var et rekordår. Da måtte 1.715 bedrifter innen bygg og anlegg kaste inn håndkledet.

– Dette er uheldig, og det bekymrer oss. Konkurser går ut over både kundene, næringen og hele samfunnet. Det har vært høy aktivitet og vekst i næringen over flere år. Vi ser imidlertid at konkurransen er høy og prisene er presset. Dette går også utover lønnsomheten, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

Administrende direktør Jon Sandnes i BNL. Foto: Ole Harald Dale

– Vi ser at det har vært mange nyetableringer i næringen. Det er grunn til å tro at dette også bidrar til å påvirke konkurstallene. En av utfordringene slik BNL ser det er at det er for lett å etablere seg uten nødvendige kvalifikasjoner i byggenæringen samtidig som kravene til egenkapital er for lav. Mange av konkursene skyldes at mange påtar seg for stor prosjektrisiko med lav egenkapital, legger han til.

Stor konkurser også i år

Også i år gikk flere store selskap dukken; Trio Entreprenør, Trysil Byggsystemer, S Wood, Crusher og Einar Brekstad for å nevne noen.

Mot slutten av ble det også åpnet konkurs i det kontroversielle selskapet Fagarbeideren AS. I en artikkelserie i VG ble det avdekket flere lovbrudd i selskapet. Blant annet hadde 35 arbeidere ikke fått lønn. Avisen møtte arbeidere fra flere ulike nasjoner som beskrev en vanskelig situasjon, og Fair Play Bygg, Oslo og omegn anslo at de ansatte har utestående lønn for over to millioner kroner.

Vil ha sanntidsinformasjon

I fjor på samme tid etterlyste Sandnes tiltak mot gjengangere i forbindelse med de høye tallene i 2018.

– Har det skjedd noe rundt dette i året som har gått?

– Det skal blant annet etableres et konkurskaranteneregister som vil gi bedriftene muligheten til å få bedre innsyn. Dette er svært viktig både for bedrifter og byggherrer i valg av sine samarbeidspartnere. Vi har sett eksempler på at enkelte som har ilagt næringsforbud fortsetter i næringen. Det er svært alvorlig både for næringen, forbrukerne og for hele samfunnet. Et slik register vil være et av flere viktige tiltak i kampen mot useriøse aktører og arbeidslivskriminalitet, svarer BNL-sjefen.

– Vi jobber aktivt med å få mer tilgjengelig og åpen sanntidsinformasjon som gjør det lettere å sjekke bedrifter. Samtidig må alle heve «guarden» når det gjelder hvem man velger som samarbeidspartnere og leverandører. BNL har utviklet en veileder med mange gode råd og sjekkpunkter for å hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktkjeden, avslutter Sandnes.

PS! Byggeindustrien har laget ukentlige konkurslister i over elleve år på bygg.no. Tallene våre kan avvike litt fra lignende lister avhengig av hvilke selskap andre klassifiserer som en del av næringen.