Stabilt sykefravær

Sykefraværet i NHO-bedriftene har vært uendret siden høsten 2006, viser ny statistikk. 

- Bedriftene gjør et godt og systematisk arbeid for å redusere fraværet, sier NHO-direktør Sigrun Vågeng.

I perioden med stabilt fravær har det vært et stramt arbeidsmarked, lav arbeidsledighet og betydelig oppgangskonjunktur. I lignende høykonjunkturer har erfaringen vært at fraværet stiger. -Dette er et gledelig resultat av IA-avtalen, sier Vågeng.

Sykefraværet i NHO-bedriftene var i 3. kvartal 2008 på 6,8 prosent. Det egenmeldte utgjør 0,8 prosent, mens det legemeldte utgjør 5,9 prosent.