Søkertallene for bygg- og anleggsteknikk i Oslo ligger på samme nivå som i fjor. Her fra byggingen av Deichman i Bjørvika. Arkivfoto.

Søkertallene for bygg- og anleggsteknikk i Oslo ligger på samme nivå som i fjor. Her fra byggingen av Deichman i Bjørvika. Arkivfoto.

Stabilt søkertall til bygg- og anleggsteknikk i Oslo

Årets søkertall til videregående opplæring i Oslo viser en økning i søkere på yrkesfag totalt sett. Vg 1 bygg- og anleggsteknikk har, med sine 177 søkere, omtrent samme oppslutning som i fjor.

Årets søkertall til videregående opplæring viser at andel elever som søker seg til et yrkesfaglig studieløp øker. Andelen har økt fra 26,3 prosent i 2021 til 26,8 prosent 2022.

– Det er positivt at flere ønsker en variert skoledag der de lærer i praksis, ikke bare teori, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap, i en pressemelding fra Oslo kommune.

Årets tall viser at 19.401 søkere fra Oslo har søkt plass i videregående skoler. Det var 19.080 i fjor. Det er videre registrert 1.134 søkere fra Oslo til læreplass mot 1.104 fjor.

Andelen som søker studieforberedende Vg1 er redusert fra 73,7 prosent til 73,2 prosent. Av de studieforberedende programmene er det Vg1 medier og kommunikasjon som har en størst framgang, med 310 søkere i år, mot 201 i fjor.

– Oslo er i rivende utvikling og den utviklingen stopper uten yrkesfaglig kompetanse. Vi er avhengig av dyktige fagfolk som bygger veiene vi sykler på, hjemmene vi bor i og skaper tjenestene vi benytter oss av i det daglige, sier byråden i meldingen.

De tre utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag har en samlet tilbakegang på 50 søkere, fra 707 søkere i fjor til 657 søkere i år. Dette er likevel 36 flere enn for to år siden.

Søkning til læreplass viser at enkeltfagene som i år har størst økning i søkere er sikkerhetsfaget og frisørfaget. Størst nedgang opplever helsearbeiderfaget og service- og administrasjonsfaget.

– Det er bra at stadig flere unge ser at å velge yrkesfag åpner mange dører og gir mulighet til videre studier. Yrkesfag gir rask vei ut i arbeidslivet og med lønn i læretiden er det en unik mulighet til å bli ferdig utdannet uten studielån, sier Holmås Eidsvoll.

Resultatet fra førsteinntaket til skole skal etter planen være klart og gjøres kjent for søkerne på vigo.no ca. 11. juli. Alle søkere med rett til videregående opplæring vil få tilbud om skoleplass.