Carl Otto Løvenskiold

Stabilt fra Løvenskiold-Vækerø i 2019

For Løvenskiold-Vækerø, som blant annet eier Maxbo-kjeden, økte omsetningen i 2019, mens resultatet gikk litt tilbake.

Løvenskiold-Vækerø hadde i 2019 en omsetning på 4,9 milliarder kroner. Konsernets resultat før skatt ble 76 millioner kroner.

I 2019 har Løvenskiold-Vækerø fortsatt å utvikle konsernets virksomheter, og omfattende investeringer er gjennomført de siste årene for å sikre konkurransekraft og langsiktig lønnsomhet, skriver de i en pressemelding.

For konsernet ble det samlede resultat noe svakere enn i 2018 på grunn av lavere inntjening i konsernets handelsvirksomhet, samt reduserte gevinster fra eiendomssalg.

- Vi er meget fornøyde med resultatet i 2019 selv om det er noe svakere enn foregående år. Omfattende tiltak er gjennomført for å styrke konsernets konkurransekraft og lønnsomhet. Samlet har det i 2019 blitt investert 334 millioner kroner for å legge grunnlaget for en offensiv og lønnsom vekst for konsernets virksomheter. Med en kraftfull organisasjon og fremtidsrettede forretnings-konsepter er vi godt rustet til aktivt å kunne utnytte markedenes muligheter, sier eier og konsernsjef Carl Otto Løvenskiold i meldingen.