Stabile trepriser

Selv om det har vært store prissvingninger på trelast på den amerikanske råvarebørsen, er situasjonen litt mer stabil i Norge.