Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Stabil bruk av midlertidige ansettelser de siste ti årene

Bruken av midlertidig ansatte har ikke endret seg vesentlig etter endringene i arbeidsmiljøloven i 2015, slås det fast i Fafo-rapport.

Kritikken fra venstresiden og arbeidstakerorganisasjonene var hard da Høyre/Frp-regjeringen i 2015 endret arbeidsmiljøloven og åpnet for midlertidige ansettelser i inntil ett år uten noen særskilt begrunnelse.

Nå konkluderer Fafos i sin rapport «Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv» med at andelen midlertidig ansettelse har holdt seg stabil de siste ti årene. I perioden 2009 til 2017 oppgir mellom 8 og 9 prosent av lønnstakerne at de har midlertidig ansettelse.

Tallet for 2017 var 8,4 prosent. Dette er riktignok litt høyere enn i 2014 og 2015, men litt lavere enn i 2016. Andelen er lavere i dag enn på 1990-tallet eller i de første årene etter tusenårsskiftet, går det fram av rapporten.

Andelen midlertidige ansettelser er høyest blant unge arbeidstakere. For disse har det vært en liten vekst i midlertidig ansatte de siste tre-fire årene.

Kvinner utgjør et sted mellom 55 og 60 prosent av de midlertidig ansatte. Andelen er i hovedsak stabil over tid og gjenspeiler at midlertidige ansettelser er mest vanlig i bransjer med mange kvinner, blant annet helsetjenester og sosiale tjenester, heter det i rapporten.