<p>St. Olavs Hospital i Trondheim legger stor vekt på universell utforming og med stort brukerfokus. Bildet er uteområdene ved Sykehusparken.</p><p></p> Foto: Foto: Svanhild BlakstadFra uteområdene ved St. Olavs Hospital i Trondheim. (Foto: St. Olavs Hospital)ST OLAVS: Sykehusparken ved St Olavs Hospital i Trondheim. Foto: Svanhild BlakstadFra Sykehusparken som er endel av uteområdene ved St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Foto: Svanhild Blakstad<p>Fra Sykehusparken, som er endel av uteområdene ved St. Olavs hospital i Trondheim.</p> Foto: Foto: Svanhild BlakstadSykehusparken er endel av uteområdene ved St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Foto: Svanhild BlakstadST OLAVS: Sykehusparken ved St Olavs Hospital i Trondheim. Foto: Svanhild BlakstadFra uteområdene ved St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Foto: Svanhild BlakstadFra uteområdene ved St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Foto: Svanhild BlakstadFra uteområdene ved St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Foto: Svanhild BlakstadFra uteområdene ved St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Foto: Svanhild BlakstadFra uteområdene ved St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Foto: Svanhild Blakstad

St. Olavs hedres for universell utforming

St. Olavs Hospital og dets uteområder i Trondheim har vunnet Innovasjonsprisen for universell utforming i kategoriene arkitektur og landskapsarkitektur.

Det melder Norsk design- og arkitektursenter i en pressemelding.

Les også: Ny bok om utearealene ved St. Olavs Hospital

– Målet med prisen er å løfte fram nyskapende løsninger og arealer som alle kan bruke, sier programleder Onny Eikhaug i Norsk design- og arkitektursenter.

Totalt 48 søknader tilfredsstilte kriteriene for prisen, og nå har juryen kåret seks kategorivinnere. Disse er alle finalister til selve hovedprisen – Innovasjonsprisen for universell utforming – som blir delt ut 18. februar, ifølge Eikhaug.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, som skal dele ut prisen, understreker at god universell utforming er lønnsomt i mange sammenhenger.

– Universelt utformede løsninger bidrar til økt inkludering, likeverd og like muligheter. Dette er både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt. St. Olavs Hospital i Trondheim viser god universell utforming med stort brukerfokus i praksis, og jeg vil derfor gratulere med denne viktige prisen, sier statsråden.

Brukerne i sentrum
St. Olavs Hospital er alene om ta to kategoriseiere. I kampen om å vinne selve Innovasjonsprisen for universell utforming skal sykehuset opp mot Bybanen i Bergen, Høgskolen i Bergen, Skatteetatens nettsider og en betalingsløsning utviklet av Melin Medical.

– Det unike med St. Olavs Hospital er at de har satt brukeren i sentrum for absolutt alt, sier arkitekt Knut Hovland i Tupelo. Han er både juryleder og kategorileder for arkitektur.

– Hensynet til pasienten, pårørende, ansatte og studenter har bestemt alt fra utformingen av bydelen og bygningsmassen, helt ned til den enkelte sengepost. Det er en prestasjon at man har klart å beholde et helhetlig brukerfokus i dette enorme prosjektet gjennom 15 år, legger han til.

Blitt del av Trondheim
I jurykjennelsen roses Helsebygg Midt-Norge for å ha lagt innovative føringer gjennom hele prosjektet, helt fra bestilling til realisering. Dette har vært avgjørende for at St. Olavs Hospital har blitt en suksess. Universell utforming har gjennomsyret prosjektet fra dag en. Strategien har vært å involvere og vektlegge pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner gjennom hele løpet.

– St. Olavs Hospital er blitt en del av byen Trondheim. Kvartalene er oversiktlige, noe som gjør at det er lett å finne fram. Alle bygningene har unikt utformede inngangspartier, det er innført enkeltrom og alle rommene har utsikt. Sengeplassene er organisert i sengetun som gjør at pasientene lettere kan få kontakt med omgivelser og vaktrom, ramser Hovland opp.

Raskere behandling, mindre transport
Hver bygning er selvforsynt med tjenester og tilrettelagt for bedre oversikt, raskere behandling og mindre pasienttransport. Treverk og andre taktile materialer brukes gjennomgående i bygningenes interiør, noe som motvirker den kalde institusjonsfølelsen man gjerne får på et sykehus. Utenfor er samspillet med byens sentrum ivaretatt ved hjelp av innbydende grønne og blå arealer og kaféer på gateplan. Omgivelsene stimulerer til fysisk og mental helse, heter det i jurykjennelsen.

Resultatet er fornøyde pasienter, pårørende, studenter og personal ved St. Olavs Hospital. Sykehuset har vekket stor internasjonal oppmerksomhet både for sykehusdesign og som byutviklingsprosjekt.