Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

SSB om 2021: Flere i jobb, men høyere rente

Oppgangen i norsk økonomi fortsetter fram mot 2021, men er skjør, ifølge forskerne i Statistisk sentralbyrå. De ser for seg at renten øker til 3,7 prosent.

SSB la torsdag en rapport om konjunkturtendensene her i landet.

– Pilene peker oppover for norsk økonomi. I det ligger at flere kommer til å få seg jobb, flere melder seg på i arbeidsmarkedet og for dem som har jobb, vil lønningene øke, sier forsker Thomas Von Brasch til NTB.

– Samtidig er det sånn at når det går bedre i norsk økonomi, er det også et behov for å øke renten. Det vil slå ut for dem som har gjeld, og deres renteutgifter vil øke. Så generelt sett peker pilene oppover, men samtidig vil det ha konsekvenser i form av renteøkning, fortsetter han.

Lavere oljepris gir store utslag

SSB-forskerne minner om at konjunkturoppgangen er skjør, og det skal lite til før perioden med lavkonjunktur forlenges. De har lagt en oljepris på 75 dollar i den neste fireårsperioden til grunn for beregningene. For eksempel antar de at en pris som er 16 dollar lavere, vil gi 10 prosent lavere investeringer.

Norge har vært gjennom en periode med høyere arbeidsledighet. I 2016 var den over 5 prosent, ifølge SSB-tallene. Ledigheten har nå falt til 3,9 prosent.

– Vi tror at den fortsatt kommer til å falle, men i mye mer beskjedent tempo, og nå 3,7 prosent i 2021. Samtidig er etterspørselen etter arbeidskraft veldig høy, og det fører til at mange flere melder seg på i arbeidsstyrken, forteller SSB-forskeren.

Mer i lønningsposen

Samtidig kan folk vente seg lønnsøkning, etter flere år med moderate oppgjør.

– Nå har pilene snudd. Norsk økonomi går bedre, og lønnsomheten i bedriftene er bedre. Det gir rom for at lønnsmottakerne skal få en del av den inntekten som genereres. Det tror vi at vi kommer til å se i lønnsforhandlingene framover, sier Thomas Von Brasch.

Boligprisene falt i 2017, men utviklingen har nå snudd.

– Vi tror ikke at det blir noen videre kraftig prisvekst. Det at vi nå får økt tilbud av boliger utover året og at renten blir satt opp, kommer til å legge en demper på utviklingen, og det blir en moderat boligprisvekst i årene som kommer, sier forskeren.

Faktisk er økningen såpass lav at den trolig blir spist opp av inflasjonen, ifølge SSB.

Siden årsskiftet har krona styrket seg, og SSB legger til grunn at den vil gjøre det i moderat grad i årene som kommer. Mens euroen i dag koster rundt 9,50 kroner, tror forskerne den vil ligge rundt 9 kroner i 2021.