<p></p><p>- I løpet av få år har vi fått en mer mangfoldig energiforsyning, men vi er fortsatt ganske sårbare med tanke på at den i stor grad er basert på vannkraft. Derfor er fjernvarme et viktig bidrag til energiforsyningen, sa kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han åpnet Fjernvarmedagene 2014 på Fornebu tirsdag 14. oktober. (Foto: Svanhild Blakstad)<br></p>Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpnet Fjernvarmedagene 2014, her i samtale med daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme. Foto: Foto: Svanhild BlakstadMiljø- og samferdselsbyråd Guri Melby i Oslo kommune. Foto: Foto: Svanhild BlakstadKommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpnet Fjernvarmedagene 2014. Foto: Foto: Svanhild BlakstadRekorddeltagelse på Fjernvarmedagene 2014, som gikk av stabelen på Fornebu 14. og 15. oktober.Daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme. Foto: Foto: Svanhild BlakstadAdm direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Foto: Foto: Svanhild BlakstadOslo kommune har en ambisjon om at fjernvarmen skal være fossilfri innen 2016, og kommunen har faset ut oljefyring i de fleste kommunale bygg, deriblant Colosseum kino (bildet), fortalte miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby i sitt foredrag under Fjernvarmedagene. (Foto: Svanhild Blakstad)

SSB: Mer og grønnere fjernvarme

Ny SSB-statistikk publisert samtidig med at kommunalminister Jan Tore Sanner åpnet Fjernvarmedagene på Fornebu tirsdag, viser at det aldri har vært produsert mer fjernvarme og kjøling enn nå. Samtidig er fossilandelen rekordlav.

- Dette er veldig gledelige tall, som viser at fjernvarmebransjen kutter utslipp som aldri før, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

Fjernvarmedagene

En årlig konferanse i regi av Norsk Fjernvarme, som er en interesseorganisasjon for norsk fjernvarmebransje med 42 medlemsbedrifter.

Fjernvarmedagene samler bransjefolk, politikere, studenter og miljøinteresserte fra inn- og utland til faglig og politisk oppdatering. Temaet for årets konferanse er: Urbanisering, fornyning og miljø - hvordan sikre at veksten i landets knutepunkter blir grønn.

I år har konferansen rekordoppslutning med nærmere 270 deltakere.

Statistikken fra SSB, som ble publisert tirsdag, viser at forbruket av fjernvarme økte med 11,3 prosent fra 2012 til 2013. Fjernkjøleforbruket økte enda mer, med 17, 6 prosent.

Mellvang-Berg er spesielt glad for at fjernvarmeanleggenes bruk av fossil ekstrakapasitet om vinteren stuper. Både bruken av fyringsolje og gass går betydelig ned fra 2013, da andelen allerede var rekordlav. I 2013 var oljeandelen bare 1,9 prosent av den totale produksjonen, mot 2,4 året før.

- Vi vet at fjernvarme er den viktigste driveren for å fase ut forurensende oljefyring i landets byer og tettsteder, derfor er det bra nyheter for miljøet at det blir mer fjernvarme. Særlig når fjernvarmen evner å levere grønn varme når man før måtte ty til fossile kilder, konstaterer Mellvang-Berg.

SSB-statistikken ble publisert samtidig som bransje, politikere, miljøorganisasjoner og andre interesserte er samlet til årets utgave av konferansen Fjernvarmedagene på Fornebu.

- Temaet for konferansen er at man må se urbanisering, miljø og energiforsyning i sammenheng. Det er viktig at byplanleggere husker at infrastruktur for energi er like viktig som samferdsel når vi bygger lavutslippssamfunnet, sier Mellvang-Berg.

Årets konferanse samler nærmere 270 deltakere og går over to dager.