Foto: Madeleine Bergheim

SSB: Færre byggetillatelser

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 12 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall fra SSB.

For næringsbygg var nedgangen på 25 prosent.

Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, med en utflating de siste fem månedene.

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk ned med 25 prosent fra mars til april. Den langsiktige trenden viser at det har vært en økning i bruksareal til andre bygg siden april 2015, med en påfølgende nedgang de siste ni måneder.

I tidsrommet mai 2016-april 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 38 000 nye boliger. Det er en økning på 20 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,9 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 14 prosent mer enn i perioden før.