Sporveiene skal spare strøm

Oslo Sporveier skal spare strøm. Innen 2009 skal energibruken være redusert med 22 prosent.

Onsdag ble det undertegnet en samarbeidsavtale mellom Sporveiene og det statlige energisparingsselskapet Enova. I tillegg til hjelp til å nå den konkrete målsettingen i 2009, skal også Enova bidra til å utvikle flere andre innsparingsmuligheter. En rekke enkelttiltak for innsparinger er allerede kartlagt, blant annet energibesparelse ved sporvekslere og penser. Videre er det avdekket et betydelig potensial for ytterligere tiltak, går det fram av avtalen mellom Sporveiene og Enova. I vår inngikk Enova en lignende avtale med NSB som skal gi innsparinger i strømregningen på 20 millioner kroner i året.