Illustrasjonsfoto: Trond Joelson
Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Sporendring i jernbanesektoren – vil bruke nesten 170 milliarder på drift, vedlikehold og fornyelse

Både Bane Nor og Jernbanedirektoratet vil trappe opp satsingen på drift, vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen. I sitt forslag til ny Nasjonal transportplan foreslår de å bruke totalt 167,55 milliarder på å forbedre dagens jernbaneinfrastruktur i årene mellom 2025 og 2036.