Spnheim: positivt med tre som materiale

Verdens lengste trebru med limtre fra Moelven åpnes torsdag 5. juni av landsbruksminister Lars Sponheim.

Den nye brua på RV 206 går over Glomma ved Flisa. Brua har en totallengde på 197 meter og har to kjørebaner og en gangbane. I forbindelse med prosjektet trekker Landbruksministeren frem hvilke positive miljøgevinster som ligger i økt trebruk. Treproduktenes miljøegenskaper Norge har påtatt seg ambisiøse mål for å redusere de nasjonale utslippene av klimagasser. Økt bruk av tre framfor stål og betong i alle slags typer byggverk er et viktig bidrag i så måte og vil bidra til å oppfylle Norges forpliktelser sier Sponheim. Energibruken står direkte eller indirekte for de aller fleste miljøproblemer. Det kreves betydelig mindre energi for å fremstille treprodukter enn tilsvarende produkter i metaller, betong og tegl. Treprodukter krever også mindre transportenergi. Ved å øke bruken av tre, erstatter man samtidig materialer som avgir mer klimagasser, sier Sponheim. Økt bruk av tre i byer Landbruksministeren er særlig opptatt av å øke bruken av tre i byene. Han peker på at det er fullt mulig å bygge både mindre boligblokker og offentlige bygg som skoler og sykehus i tre, sier han, og viser til OL-anleggene og Oslo Lufthavn Gardermoen som gode eksempler på banebrytende bruk av trekonstruksjoner. Norge har muligheter Den nye veibrua på Flisa er et godt eksempel på at vi kan når vi vil, sier Sponheim. Også ellers i landet er det bygd og skal det bygges større og mindre trebruer, og trebrubyggingen i Norge vekker nå internasjonal oppmerksomhet.