Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) i FYSAK-hallen på Melkeplassen i Bergen sammen med stortingsrepresentantene Tage Pettersen (H) og Silje Hjemdal (Frp). Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Spillemidler gir pengedryss - 2,86 milliarder kroner til idrett og aktivitetsanlegg

Regjeringen vil legge til rette for lokal idrett og fysisk aktivitet når de gir 2,86 milliarder kroner til idrettsformål fra de såkalte spillmidlene i 2019.

En idrettsglad kulturminister Trine Skei Grande (V) kan fortelle at årets totale beløp er 37 millioner kroner høyere enn i fjor.

– Med denne fordelingen legger vi til rette for lokal idrett og fysisk aktivitet over hele landet, sier Grande.

Deler av pengene for 2019, som stammer fra overskuddet til Norsk Tipping, ble fordelt allerede i desember i fjor. Den største delen av potten går fredag ut til diverse idrettsformål. Regjeringen har i 2019 valgt å gi 1,51 milliarder kroner til idrettsanlegg i kommunene, 372 millioner kroner til lokale lag og foreninger, 40 millioner kroner til såkalte nyskapende aktivitetsarenaer og 20 millioner kroner til inkludering i idrettslag.

– Et godt anleggstilbud over hele landet er avgjørende for at vi skal kunne ivareta målet om idrett og fysisk aktivitet for alle, sier Grande

Kultur- og likestillingsministeren var onsdag i FYSAK-hallen på Melkeplassen i Bergen for å vise noe av det tippemidlene er med på å finansiere. Hallen inneholder blant annet turnhall, klatrevegger og en stor utendørs skatepark.

I nabolaget

Kulturministeren har tatt med seg politikerkollegaer fra de andre regjeringspartiene for å kunngjøre fordelingen av pengene.

– Det er veldig gledelig at vi i dag kan presentere denne nyheten i mitt nabolag her i Bergen. FYSAK er et meget godt eksempel på hvordan disse pengene kommer våre nærmiljø til gode. Dette spesielt til glede for mange barn og unge som ønsker å delta i fritidsaktiviteter. Det er viktig å ha store felles arenaer for aktiviteter som favner bredt, sier stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp).

Friluftsliv

Regjeringen har valgt å fortsette satsingen på friluftstiltak for barn og ungdom. 38 millioner kroner går i 2019 til friluftstiltak, et beløp som er to millioner høyere enn i 2018.

– Friluftsliv bidrar til naturopplevelser, mestring og bedre folkehelse. Friluftslivet er allsidig, og i sin enkleste form er det noe alle kan drive med uten mye utstyr og kunnskap. For regjeringen er det viktig å legge til rette for fysisk aktivitet gjennom friluftsliv og naturglede, sier Grande.

Hun legger til at økt tilrettelegging bidrar til at enda flere får oppleve gleden ved friluftsliv.

– Spleiselag

Etter at regjeringen nå har fordelt pengene inn i forskjellige potter, er det Norges idrettsforbund som skal stå for den videre utdelingen av midlene.

Høyres idrettspolitiske talsperson Tage Pettersen er glad for ordningen som sluser overskuddet fra Norsk Tipping inn i kultur og idrett.

– Den norske modellen med et spleiselag mellom kommuner, med spillemidler og sponsorer sikrer en god anleggssituasjon rundt i hele landet. Så dette er en god dag for den lokale idretten, sier han.

14. desember fordelte regjeringen spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og til Antidoping Norge for 2019. Det ble fordelt 716 millioner kroner til NIF og 36,6 millioner kroner til Antidoping Norge.