Spenstige hotellplaner ved Mjøsas bredd

Brumunddølen Leif Atle Viken vil bygge et 15 etasjers stort konferansehotell i Mjøskanten på Strandsaga i Brumunddal.

Hotellet planlegges som en del av en større strandpark, skriver østlendingen.no.

Parken vil inneholde hotell med 300 senger, en konferansesal for 1000 mennesker, næringslokaler, leiligheter, Skibladnerbrygge og en utescene. Dette ønskes etablert som et naturlig midtpunkt, for så vel lokale som nasjonale arrangementer.

- Ideell beliggenhet
– Beliggenheten er ideell. Som nærmeste nabo til den nye, kommende firefelts E6, nabo til ny ekspressbussterminal, og ti minutters gange langs ny elvepromenade i Brumunddal til jernbanestasjonen. Med ny E6 og ny jernbane vil vegen til Gardermoen og Oslo bli kort, sier Viken til ostlendingen.no.

Han ønsker at det bygges noe spesielt.

– Dette må planlegges og bygges slik at det vekker oppmerksomhet. Her kan vi bygge et hotell som speiler seg i vannflaten i Mjøsa i stede for utsikt mot en parkeringsplass. Alt det som gjør dette prosjektet spesielt gjør det lettere å realisere, mener Viken.

Hotellplanene kan ikke realiseres før ny firefelts E6 er ferdig utbygd forbi Brumunddal.

Ønsker opsjon på arealet
Arealet han gjennom firmaet VI Invest AS ønsker å bygge på ligger vis-à-vis dagens båthavn og huser i dag blant annet det nedlagte renseanlegget i Brumunddal og den gamle Stela-banen. Renseanlegget disponeres i dag av teknisk etat i kommunen som driftssenter. VI Invest vil bidra i prosessen med å finne ny lokalisering for dette.

Viken ønsker ifølge østlendingen.no opsjon på dette arealet i 36 månedene fra avtaledato med ytterligere 12 måneder ved oppnåelse av framdriftsplan. Han ønsker også en vederlagsfri opsjon på arealet under begrunnelse om at prosjektet vil pådra seg store kostnader i tilknytning til utarbeidelse og publisering av presentasjonsmateriale av høy faglig kvalitet, samt innsalg av prosjektet.

– Det er nødvendig å kunne få jobbe i ro og fred med dette. Jeg håper derfor at politikerne i kommunen lar oss gjøre det. Når det er sagt har jeg et godt inntrykk av både politikere og administrasjon i kommunen. De er offensive og legger godt grunnlag for vekst og utvikling. Jeg håper på et videre godt samarbeid med kommunen i arbeidet med disse planene, sier han til østlendingen.no.