Spår sju rentehopp i år

Norges Bank kommer til å sette opp renten sju ganger i år. Nivået vil være på 5,25 prosent før utgangen av året, tror DnB NOR Markets sjeføkonom Øystein Dørum.

Norsk økonomi går for full maskin og viser nå tegn på overoppheting, konstaterte Dørum da han torsdag presenterte DnB NOR Markets rapport Økonomiske Utsikter for første tertial 2007. Får DnB NOR rett i sin rentespådom, vil renten ved årsskiftet ligge et halvt prosentpoeng høyere enn Norges Banks bane. Norges Bank legger til grunn at renten vil være 5,25 prosent i andre halvår 2008. DnB NOR-rapporten viser til at vi må tilbake til 1980-tallet for å finne like lav ledighet som vi har i dag. Faren har tiltatt for at den lave ledigheten vil resultere i en for høy lønnsvekst, og at kommende lønnsoppgjør vil sprekke slik de gjorde i 1998, 2000 og 2002, ifølge rapporten. I tillegg til den raske tilstrammingen i arbeidsmarkedet, viser rapporten til at veksten i boligpriser og gjeld er svært høy. Det er derfor ingen tvil om at den norske økonomien har behov for enda høyere rente for å dempe aktiviteten til en mer normal utvikling, heter det i rapporten, som påpeker at renten fortsatt er på vei opp hos våre handelspartnere, og at dette kan gjøre det lettere å heve renten her hjemme.