Illustrasjon: BIM for landskapsarkitektur

SOSI landskapsarkitektur ute på høring

Kartverket har lagt ut høringsutkastet til den nye standarden for SOSI landskapsarkitektur.

Det skriver landskapsarkitekt Bjørbekk & Lindheim i en pressemelding fredag.

Høringsutkastet kan lastes ned her.

Arbeidet med SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon), som er en norsktilpasset informasjonsmodell, blir grunnlaget for videre BIM/GIS-arbeid innenfor fagområdet landskapsarkitektur, og vil, ifølge pressemeldingen, få konsekvenser for datautveksling på åpne formater både for prosjektering og forvaltning.

Kartverket er ansvarlig for standardiseringsarbeidet, initiativtager er BA-Nettverket ved Inger Hokstad og arbeidsgruppen BIM for Landskap. Arbeidsgruppen BIM for landskap, som delvis finansieres av Statsbygg, er faglig ansvarlig. Gruppen består av prosjekterende landskapsarkitekter fra Bar Bakke, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak og COWI.

SOSI landskapsarkitektur er, ifølge pressemeldingen, spesielt ved at Statsbygg har finansiert et BIM-prosjekt, slik at BIM-tankegangen ligger til grunn for SOSI-arbeidet. Detaljnivå, objekttypebetegnelser, egenskapsbetegnelser og relasjoner skal være ivaretatt i henhold til prosjektering og BIM-tankegang i et standardiseringsarbeid som tradisjonelt har fokus på forvaltning og GIS, heter det i meldingen.