<p>Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sendte fredag prekvalifiseringen av E6 Kolomoen-Arnkvern ut på markedet med et trykk på ipad-en. Foto: Jørn Hindklev</p>Foto: Jørn HindklevProsjektdirektør Øyvind Moshagen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Jørn HindklevAdminstrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier. Foto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn Hindklev

Solvik-Olsen sendte tredje Nye Veier-kontrakt ut på markedet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk fredag personlig æren av å sende den tredje store Nye Veier-kontrakten og den første kontrakten for E6 Mjøsregionen ut på markedet.

Konkurransegrunnlaget for prekvalifiseringen til utbyggingen av E6 Kolomoen-Arnkvern ble fredag 2. september publisert av Nye Veier.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde selv tatt turen til Nye Veiers kontor på Hamar og fikk æren av å trykk på knappen som symboliserte at den videre E6-utbyggingen videre gjennom Hedmark nå går ett steg videre.

Papirløst

Nye Veier har en heldigitalisert konkurransegjennomføring uten papirinnleveringer. Det har vært viktig for NyeVeier å etablere en effektiv og sikkert måte å håndtere alle små og store kontrakter på.

̶ Det gir selskapet full oversikt til enhver tid i fasene og det gir en stor fordel til både oss på byggherresiden i tillegg til leverandørene, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

Samferdselsminister Solvik Olsen kunngjorde konkurransen «live» på en ipad på møtet. Nye Veier har en tydelig målsetting vedrørende digitalisering og dette er et at mange viktige steg på denne veien.

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen, som representerer Hedmark Frp medlem i Transport og kommunikasjonskomiteen, betegner digitaliseringen som en viktig nyhet.

̶  Dette er fornuftige måten å gå ut i markedet og få inn anbudene på. Nå unngår vi blemmer som den famøse Hæhre-saken, sier han.

Trinnvis åpning

Vegprosjektet E6 Kolomoen-Moelv blir Norges lengste enkeltstående firefelts vegprosjekt finansiert i en stortingsproposisjon med sine totalt 43 kilometer.

Nye Veier starter nå med strekningen Kolomoen-Arnkvern på ca. 18 kilometer, som blir en totaleentreprise med funksjonsbeskrivelse. Planlagt byggestart er mai 2017 og det siktet på etappevis vegåpning fra 2019 til 2020.

For traseen Arnkvern-Moelv vil konkurransegrunnlaget for prekvalifiseringen gå ut i desember 2016 med siste på byggestart september/oktober 2017. Også her vi det bli etappevis vegåpning fra 2020 til 2021.

̶  Det første trinnet av E6 Kolomoen-Arnkvern kan bli den første strekningen Nye Veier åpner, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland. Hun legger ikke skjul på at det er liten intern konkurranse på hvilket prosjekt som først kan tromme inn til vegåpning.

For E6 Kolomoen-Arnkvern skal det i tillegg til 18 kilometer firefelts motorveg også bygges 6,5 kilometer lokalveg og 3 kilometer gang- og sykkelveg. Strekningen vil bestå av 30 konstruksjoner og 5 toplanskryss. 1,1 millioner kubikkmeter jord skal flyttes og det er behov for 1,1 millioner kubikkmeter steinmasser. Cirka halvparten av steinmassene ligger nå på Kolostuen etter Fellesprosjektet.

100 krav til entreprenørene

̶  Hvordan er løpet lagt opp i konkurransen?

̶  Nå er vi ute med et eget konkurransegrunnlag for prekvalifiseringen med ulike typer firmakrav og HMS-krav, systemkrav og referanseprosjekter. Totalt nesten 100 krav. Av entreprenørene som tilfredsstiller alle krav, vil vi rangere og velge ut de fire beste som får anledning til å konkurrere på hovedjobben, sier prosjektdirektør Moshagen.

Han sier at tilbudsfristen for prekvalifiseringen er 5. oktober. Han regner med at konkurransegrunnlaget for hovedjobben vil gå ut cirka 1. desember. Da vil entreprenørene får 3-4 måneder på å regne på hovedjobben.

̶  Vi sikter på kontraktssignering i april/mai 2017. Vi kjenner markedet godt og oppfatter at det er stor interesse for dette prosjektet, sier han.

̶  Har du snakket med noen utlendinger?

̶  Nei, det har jeg ikke, men de har vist interesse for de to første Nye Veier-kontraktene og vi vet også at norske entreprenører har følere ute mot samarbeidspartnere i utlandet, sier han.

̶  Nå framkommer det regelbrudd på Follobane-prosjektet. Er du trygg på at dere har krav i bunn som gjør at dere vil unngå slike tabber på prosjektet?

̶  Ja, det har vi. Vi oppfatter at det ikke er noe galt med kravene, men det viser seg å krevende å følge opp i mange sammenhenger. Det er når kravene ikke følges av firmaene, at det blir en krevende øvelse å holde tritt med oppfølgingen når volumet blir stort. Nye Veier er opptatt av problematikken og vi rigger oss med kapasitet og kompetanse for å håndtere det, sier han.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen fikk også med seg en omvisning på Åker gård i Hamar hvor det nå gjennomføres arkeologiske utgravinger i forbindelse med E6 Kolomoen-Arnkvern. Her er det rester av bosetning som anslås å stamme fra tidligst år 700.