Illustrasjonsfoto.

Nye Veier lyser ut første E18 Rugtvedt-Dørdal-kontrakt

Nye Veier lyser nå ut sin første kontrakt i forbindelse med utbyggingen av ny E18 Rugtvedt-Dørdal.

Jørn Rinde, utbyggingssjef E18 Langangen-Dørdal. Foto: Nye Veier

Kontrakten gjelder forberedende arbeider for strekningen, og vil omfatte fjerning av alle trær og busker inkludert flising av hogstavfall, samt bygging av adkomstveger og skogsbilveger for å få tilkomst til utbyggingsområdet. NyeVeier tar sikte på oppstart i slutten av oktober 2016 og arbeidene vil pågå frem mot påske 2017. I løpet av denne tiden vil det også bli klart hvilken totalentreprenør som får oppdraget med å gjennomføre prosjektet med bygging av ny 4-felts vei på strekningen.

- De tiltakene som skal gjennomføres nå er nødvendige for å sikre rask og effektiv oppstart når totalentreprenøren er på plass , sier Jørn Rinde, utbyggingssjef for E18 Langangen - Dørdal i en pressemelding.

I slutten av oktober og før oppstart av de forberedende arbeidene, vil det bli avholdt et åpent informasjonsmøte hvor detaljer rundt oppstart, omfang og kontaktpersoner vil bli formidlet.