Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Solvik-Olsen lover flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lover flere tiltak som skal lette toghverdagen til jernbanereisenede på Østfoldbanen.

- Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden. De nye avgangene vil være på plass i desember i år. Nettdekningen skal også bli bedre. Neste år starter arbeidet med å installere mottaksutstyr om bord, i første rekke i eldre materiell som trafikkerer de lengste strekningene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Hovedutfordringen på Østfoldbanen i dag er kapasiteten på lokaltoget (linje L2) mellom Ski og Stabekk. Toget er ofte fullt og bruker lang tid på av- og påstigning ved stasjonene. Dette skaper ofte forsinkelser som forplanter seg i hele systemet. I tillegg har det vært en økende etterspørsel etter reiser motstrøms, særlig til og fra Ås.

Flere avganger – særlig i rushtiden

Dagens infrastruktur er høyt utnyttet. På initiativ fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Norske tog og NSB sett på ulike muligheter for å styrke togtilbudet på kort sikt. I desember i år innføres forbedringer i rutetilbudet på Østfoldbanen, og de viktigste er:

Linje L22 Mysen-Skøyen – to avganger hver vei får stopp på Vevelstad i rushtiden. Sammen med Ruters busstilbud fra Bøleråsen og Vevelstadåsen gir dette et godt tilbud som avlaster eksisterende avganger

Linje L22X Mysen-Oslo S (rushtidsavganger), to avganger hver vei får stopp både på Kolbotn og Vevelstad

Det settes opp en ny avgang på linje L2 på strekningen Kolbotn-Oslo S i morgensrush

Det settes opp en ny avgang på linje L21 Skøyen-Moss i ettermiddagsrush

Tre nye avganger i morgenrush mot Moss på linje L21

Tre nye avganger i ettermiddagsrush mot Oslo på linje L21

Tilbudsforbedringen betyr at det blir halvtimesruter i rushtiden i begge retninger på linje L21 Stabekk-Moss. Dette kommer særlig reisende til og fra Moss, Vestby og Ås til å merke. Flere avganger i motstrøms rush er viktig for å fange opp økt innpendling til Ås og Vestby. Kolbotn får også flere avganger i rushtiden. Flere av tilbudsforbedringene bidrar til å lette trykket på lokaltoget mellom Ski og Stabekk (L2).

Vurdererdobbeltdekkere

Jernbanedirektoratet har også fått i oppdrag å vurdere om toetasjes tog kan være en god løsning på Østfoldbanen. Dette arbeidet pågår for fullt og direktoratet skal blant annet se på kostnader for å gjøre nødvendige tilpasninger av infrastrukturen og verksteder. Dette arbeidet er forventet ferdig til høsten.

Bedre dekning ombord

Mobiloperatørene har bygget ut nettdekningen langs Østfoldbanen, mens Bane NOR har sørget for nettdekning i tunnelene. Utfordringen har vært at en del av togene som brukes på strekningen har vært for "tette" til at signalene slipper inn i kupeene. Det må derfor installeres mottaksutstyr (repeatere) om bord i disse togene for at de reisende skal kunne arbeide, se film eller surfe på nett.

Det er ikke endelig bestemt hvilke tog som dette utstyret skal installeres i først. Det er først og fremst i de litt eldre togene som brukes i InterCity-trafikken på strekningen Oslo-Halden (R20) det er behov for ombordutstyr. Disse togsettene vil derfor stå høyt på prioriteringslista. Flirt-tog som er i trafikk på Østfoldbanen mellom Oslo og Mysen og Oslo og Moss har allerede dette utstyret montert.

Arbeidet med å installere repeatere starter neste år, men allerede nå vil Jernbanedirektoratet be Norske tog om å hente inn tilbud i markedet.